ปลาปากแตร พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ในทะเลฝั่งอันดามัน

ปลาปากแตร (Trumpetfish) ชื่อวิทยาศาสตร์: 𝘼𝙪𝙡𝙤𝙨𝙩𝙤𝙢𝙪𝙨 𝙘𝙝𝙞𝙣𝙚𝙣𝙨𝙞𝙨 ปลาปากแตรเป็นปลาทะเลชนิดหนึ่ง ในวงศ์ปลาปากแตร (Aulostomidae) มีลำตัวยาว มีปากยาวและใหญ่ ครีบหางรูปพลั่วมีจุดสีดำขนาดเล็ก 2 จุด ตอนปลายไม่มีแส้ยื่นยาวออกไป สีลำตัวมีหลากหลายทั้งสีเหลืองและสีเทาอ่อน มีความยาวได้ถึง 80 เซนติเมตร แต่พบโดยเฉลี่ย 60 เซนติเมตร
พบกระจายพันธุ์ในมหาสมุทรแปซิฟิก แถบอินโด-แปซิฟิก พบตั้งแต่ฮาวาย, แอฟริกาตะวันออกจนถึงทะเลญี่ปุ่น อาศัยอยู่บริเวณแนวปะการังที่มีน้ำค่อนข้างใส เช่น บริเวณหมู่เกาะที่อยู่ห่างจากชายฝั่ง กินกุ้งและปลาขนาดเล็กเป็นอาหาร ล่าเหยื่อโดยการว่ายน้ำตัวแนบติดไปกับปลาอื่น เช่น ปลาเก๋า เพื่อเข้าใกล้เหยื่อ ในเวลากลางคืน พบได้ที่ระดับความลึกตั้งแต่ 3 เมตร จนถึงความลึกมากกว่า 100 เมตร ในน่านน้ำไทยพบได้ตามเกาะต่าง ๆ ฝั่งอันดามัน
ที่มา : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)
#อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ #พังงา #กรมอุทยานแห่งชาติ #ปลาปากแตร
โฆษณา