มีบัญชีอยู่แล้ว?

คำถาม

ความสงบดีอย่างไร ?
13 ก.ค. 2021 เวลา 14:32 • ไลฟ์สไตล์ • 7 คำตอบ
การใช้ชีวิตต้องมีสีสัน มีสังคม มีกิจกรรมต่างๆ แต่กลับทำให้ใจเราวุ่นวายได้ แต่ความสงบทำให้เรามีสติและ... ดูเพิ่มเติม
คำตอบ (7)
 • เหมือนกับการมีเวลาให้ตัวเองเยอะขึ้น ก็จะเข้าใจอะไรหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็น อดีต ปัจจุบัน อนาคต✌🏻
 • เมื่อเราสงบ เราจะเกิดสมาธิ แล้วมีพลัง ในการทำกิจการใดๆให้สำเร็จลุล่วงไปได้
  เมื่อเราสงบ ระงับ จิตใจที่ฟุ้งซ่าน ก็จะพลัน นิ่งลง มองเห็นน้ำนั้นใสขึ้น มองเห็น ใจ มองเห็น ตะกอนที่นอนก้นได้ แยกแยะได้ชัดเจนขึ้นน่ะ
  จะทำให้จัดการกับอารมณ์ ความรู้สึก รับมือกับสถานการณ์ได้อย่างไม่ทุกข์เข็ญใจ
  1
 • ความสงบทำให้เกิดสมาธิเมื่อมีสมาธิจะทำให้เกิดปัญญาเมื่อมีปัญญาก็มีหนทางแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิต
 • 1. ใช้พลังงานน้อย ทำให้เราไปเบียดบังทรัพยากรธรรมชาติและชีวิตสัตว์ที่เราใช้เป็นอาหารน้อยลง
  2. อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย โดยเฉพาะหัวใจ ปอด และสมอง ทำงานน้อยลง ความเสื่อมโทรมก็ลดลงตาม ร่างกายก็มีกำลังเพียงพอที่จะต่อสู้กับโรคภัยได้ดีขึ้น...
 • ความสงบจากบาปอกุศลทั้งปวง จะทำทำให้เรามีความสุข เย็นกาย เย็นใจ แล้วถ้า เจ้าตัวสงบ ไปจนถึงหยุดใจได้ ใจจะปล่อยวาง แต่ไม่วางเฉย ได้อย่างเหลือเชื่อ
 • ทำให้เราได้มีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้น มีสติมากขึ้น
 • ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยคับ ถ้าพบกับความสงบได้