มีบัญชีอยู่แล้ว?

คำถาม

คิดอย่างไรกับคำว่า"ไม่สนโลก" ?
16 ต.ค. 2021 เวลา 01:38 • ความคิดเห็น • 18 คำตอบ
สุดยอดคำตอบ
นิยาม 1 : " เป็นไปเพื่อการทำลาย "
เช่น คนที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ คนทำสิ่งผิดกฎหมาย คนฝ่าฝืนกฏเกณฑ์ในสังคม...
คนชื่อ ตามมา แลดูใจ
เราติดตามคุณ เราได้เห็นมุมมองที่ไม่เคยมอง ได้อ่านตามความคิดที่ไม่เคยได้คิด ขอบคุณนะ มันมีคุณค่า
คำตอบ (18)