ความคิดเห็นบนคำถาม

ถ้าจะรวมโลกเข้ากันเป็นเดียว คุณคิดว่า องค์ประกอบมีอะไรบ้าง?
29 ต.ค. 2021 เวลา 03:27 • ปรัชญา • 4 คำตอบ
ฉันกำลังหาคน ที่คิดเหมือนกัน และเห็นทางเดียวกัน
คำตอบ (4)
 • ไหนๆจะรวมโลกทั้งที ก็ทำลายอารมณ์ในตัวตนเองก่อนให้สิ้นซาก ให้มันเกิดสันติธรรม
  โลกที่ให้มายาอุปาทานปรุงแต่งด้วยอารมณ์ปกคลุมจิต อารมณ์มายาชอนไชไปในขันธ์ห้า เหมือนกงเล็บเหยี่ยวขยุ้มจิตน้อยๆ ให้เป็นทาสเป็นเหยื่อของอารมณ์ อ...
 • เบคอนครับ ถ้าทุกคนได้สัมผัสกับเบคอน ทุกคนก็จะเข้าใจความรักอันลึกซึ้งของมันเองครับ I Guess
 • ถ้าโลกมีศัตรู
  แต่ละประเทศจะร่วมกันกำจัดศัตรูนั้น...
 • มีศรัทธามีศีลมีสุตตะมีจาคะมีปัญญารู้ละนิวรณ์ทั้ง5
  ศรัทธาในพระผู้มีพระภาคเจ้า
  ศรัทธาในพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าศรัทธาในพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีศีล5ข้อข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ ข้อ2ไม่ลักทรัพย์ข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามข...