มีบัญชีอยู่แล้ว?

คำถาม

เ เราจะใช้ชีวิตอยู่กับคำว่าปัญหาให้มีความสุขได้อย่างไร ?
5 พ.ย. 2021 เวลา 05:31 • ไลฟ์สไตล์ • 12 คำตอบ
สุดยอดคำตอบ
ส่วนตัวแบ่งปัญหาออกเป็น 2 อย่างด้วยกันคือ:
3
1. ปัญหาที่ยังแก้ไขไม่ได้ เช่น เกิด แก่ เจ็บ ตาย ปัญหาที่ทุกคนต้องเจอแน่นอน หลีกเลี่ยงไม่ได้ เร็วบ้างช้าบ้างต้องทำใจ เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้อย่างดีแล้ว ทุกข์มากก็เป็นทุกข์น้อยกว่าคนทั่วไป... อ่านต่อ
3
คำตอบ (12)