คำถาม

เลิกนิสัยแย่ๆของตัวเองยังไงให้ได้ผล ?
8 ธ.ค. 2021 เวลา 17:11 • ไลฟ์สไตล์ • 6 คำตอบ
นิสัยบางอย่างที่แย่ และคิดได้ว่ามันแย่แหละ เช่น ชอบเห็นอะไรดีกว่าแล้วน้อยเนื้อต่ำใจ คิดลบ หรือความคิ... ดูเพิ่มเติม
สุดยอดคำตอบ
๐ ขอทำความเข้าใจ Keywords บางคำเพื่อให้เข้าใจตรงกันในเบื้องต้นก่อน
2
๐ นิสัยแย่ ๆ มันมาจากเชื้อโรคร้ายที่อยู่ในจิตใจที่เรียกว่า กิเลส (บาลี) หมายถึง สภาพที่ทำให้จิตเศร้าหมอง อ้างอิงจาก พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), กิเลส 10, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม... อ่านต่อ
2
    คำตอบ (6)