คำถาม

คิดอย่างไรกับทางการสวิสเซอร์แลนด์ที่อนุมัติการใช้แคปซูลฆ่าตัวตายกับประชาชน ?
9 ธ.ค. 2021 เวลา 16:23 • ความคิดเห็น • 25 คำตอบ
• หลักการทำงานของแคปซูล: ข้างในแคปซูลจะมีไนโตรเจน แล้วค่อยๆ ลดระดับออกซิเจนลงจนเหลือ 1% ใช้เวลาน้อยก... ดูเพิ่มเติม
สุดยอดคำตอบ
การทำการุณยฆาต เพื่อยุติความทรมานของผู้ที่ป่วยเรื้อรังยาวนาน
ให้เขาได้ตายอย่างสงบ เป็นความกรุณาอย่างยิ่งแล้วค่ะ
    คำตอบ (25)