คำถาม

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับ วิถีอนุตรธรรม แล้วเคยได้เข้าร่วมพิธีปั่นเต้า เปิดพุทธจิต ที่หน้าผากหรือไม่ อย่างไร ?
15 ก.พ. 2022 เวลา 12:51 • ปรัชญา • 3 คำตอบ
มีคนใกล้ตัวได้อยู่ในลัทธินี้ ส่วนตัวค่อนข้างไม่เข้าใจ และไม่มีความรู้เท็จจริงในด้านนี้
คำตอบ (3)
  • อ่านพุทธธรรมครับ​ ถ้าอยากรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าอ่านหลายๆเที่ยวจนขึ้นใจ
    • เป็นลัทธิเดียรถีย์ หรือเข้าข่ายเดรัจฉานติกถาครับ ไม่ใช่มรรคในอริยสัจ๔
      • เราเองนี่ก็แปลกมักจะเกิดมีเหตุนำพาให้เข้าไปสังเกตการณ์ เรื่องของการรับธรรม มันชั่งแปลกประหลาด มันก็เหมือนการอุปโลกน์ มีการจูงจิต ให้เชื่อในเรื่องราวที่เค้าพูด เค้าพูดไปตามความเชื่อของเค้า จิตที่ไปรับธรรม มันจะเป็นไปได้หรือ ธรรมที่ไหนจะลงมาสู่จิต มีแต่…ทำมายา..ให้หลงเชื่อ ธรรมนั้น...