มีบัญชีอยู่แล้ว?

คำถาม

ในศีล5 ข้อไหนสามารถทำให้โลกเกิดความสงบสุขมากที่สุดเพราะอะไร?
11 มี.ค. เวลา 08:47 • ความคิดเห็น • 19 คำตอบ
คำตอบ (19)
 • ศีลสำคัญทุกข้อครับ แต่ถ้าเลือกได้ข้อเดียวก็ข้อ 4 ก่อนครับ
  เพราะการพูดรวมไปถึงการสื่อสารอื่นเช่น พิมพ์ มีส่วนสำคัญมากที่ทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวของเราจะดีหรือไม่ดี และผมคิดว่าเป็นข้อที่เรามักละเลยได้ง่าย
 • หากแยกไม่ออก ว่าอะไรทุกข์อะไรสุข
  ให้ยกศีล5มาเทียบเคียง ว่าเรางดเว้นข้อใดไป
  คำตอบอยู่ในคำถามเลยนะคะ🙏
  แอดมินเพจ
  Sivaman
  ขอบคุณครับ
 • ศีลทั้งห้าล้วนสัมพันธ์และเกื้อหนุนกันหมด เมื่อคนเราขาดข้อใดข้อหนึ่งไป โลกก็จักวุ่นวายเฉกเช่นที่เห็นในปัจจุบัน
  Sivaman
  ขอบคุณครับ
 • การที่โลกไม่สงบสุข อาจจะมาจากคนบนโลกนี้ไม่ได้รู้จักศีล5 ทุกคน แต่มีอยู่ไม่ถึง 5% ของประชากรบนโลกนี้ที่รู้จักศีล 5 โดยรวมโลกก็ยังมีความสงบสุขเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้นน่าจะมีอย่างอื่นที่เป็นตัวยึดโยงให้คนบนโลกนี้สงบสุข
  Sivaman
  ขอบคุณครับ
 • ไม่มีครับ เนื่องจากศิลทั้งห้าข้อ ไม่ได้มองไปที่คนอื่นเลย
  มุ่งมาที่ตัวเราเท่านั้น และทั้งห้าขอไม่สามารถทำได้จริง...
  Sivaman
  ขอบคุณครับ
 • เรื่องราวของคำว่าศีล ศีลธรรม จรรยา มันล้วนเป็นเรื่องราวที่ช่วยสกัดกั้น จิตใจของผู้ที่ที่จะรักษาศีล ที่จะช่วยให้มีสติยับยั้ง มิให้จิตใจเตลิดไปตามอารมณ์ นำพากายไปสร้างกรรม เมื่อบุคคล รู้จักที่จะรักษาศีล ก็เกิดมีการระมัดระวัง การใช้กายวาจาใจของตน ที่จะไม่ไปทำความวุ่นวาย เดือดร้อน ทั้งตนเองและผู้อื่น... อ่านต่อ
  Sivaman
  ขอบคุณครับ
 • ตอบนอกตำรา/พิมพ์ขอตอบว่าทุกข้อนะคะไม่สามารถขาดข้อได้ได้คะ
  Sivaman
  ขอบคุณครับ
 • ข้อที่ได้รับความเห็นร่วม มากที่สุดคือข้อ 4 ส่วนข้อที่ไม่มีใครตอบเลยคือการลักทรัพย์ อาจเพราะการแบ่งปัน และความจำเป็น ที่สังคมพุธมองเห็น
  การโกหก ทำให้ไม่อาจเชื่อใจไว้ใจ ไม่ว่าจะโกหกเราหรือโกหกบุคคลที่ 3...
  Sivaman
  ขอบคุณครับ
 • ข้อ 4 ค่ะ ทุกวันนี้ที่โลกสับสนวุ่นวายยุ่งเหยิง น่าจะเป็นเพราะการไม่พูดความจริงต่อกันค่ะ
  Sivaman
  ขอบคุณครับ
 • ข้อ1
  ทำชีวิต​ให้​ล่วง​ลับไปแล้ว​ แก้ไขไม่ได้​ ขอโทษขอขมาบวชให้ยังไงก็ไม่ฟื้น​ จึงอาฆาต​พยาบาท​ยืดเยื้อยาวนาน
  ข้ออึ่นๆผิดก็ยังไม่ถึงกับตาย​ ยังพอทำดีมาชดใช้ชดเชย​กันได้​ จะได้มีดีเจือจางความ...
  Sivaman
  ขอบคุณครับ