คำถาม

ท่านมีเทคนิค รับมือกับอากาศร้อน และ ประหยัดพลังงานควบคู่กันไปอย่างไรบ้าง?
28 มี.ค. 2022 เวลา 06:58 • ความคิดเห็น • 12 คำตอบ
เอาเทคนิคที่ท่านเคยใช้หรือกำลังใช้ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับหน้าร้อนในเดือนเมษายนนะครับ
คำตอบ (12)