มีบัญชีอยู่แล้ว?

คำถาม

สุดท้ายแล้วชีวิตต้องการอะไร ?
29 เม.ย. เวลา 06:42 • ปรัชญา • 12 คำตอบ
ความหมายของการมีชีวิตของแต่ละคนคืออะไร
คำตอบ (12)
 • ความสุข
 • "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
  "มีสองวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณคือวันที่คุณเกิด และวันที่ค้นพบว่าคุณเกิดมาทำไม"...
 • กินอิ่มนอนหลับสบายตายหมดห่วง
  สิ่งที่เราสร้างไว้​ล้วนตกเป็นของผู้อื่น
  หลังลมหายใจสุดท้าย​ ไม่มีใครจดจำ
 • ใช้ชีวิตสุข &สงบ สบายกายและใจ
  จากนั้นก็พร้อม ที่จะสิ้นลม 😊
 • เรื่องของคำว่า ชีวิตต้องการอะไร เราต้องใคร่ครวญ ปลงทำความเข้าใจ ว่าเรามาเพียงจิต มาอาศัยกายชั่วขณะหนึ่ง ที่กายนี้เปลี่ยนแปลงไปไม่หยุดนิ่งเฉย เราทำความเข้าใจเรื่องของกายให้เด่นชัด ในคำว่าเกิดแก่เจ็บตาย กายเด็ก กายหนุ่มสาว กายที่เจ็บป่วย กายแก่ เฒ่าชรา เมื่อกายที่แข็งแรงเราก็สามารถทำอะไรได้ ตามที่อารมณ์นั้นปรุงแต่งให้เรา...
 • ต้องการลมหายใจเหือกสุดท้ายค่ะ
 • ต้องการขายหนังสือให้ได้เดือนละแสนเล่มค่ะ ...
 • เรียนรู้ชีวิต เดินทาง สุข ทุกข์ เศร้า ทรมาน ปล่อยวาง
  เสียสละ เกิด แก่ เจ็บ ตาย สัจธรรม จิตใจ ความรู้สึก
  บุญ กรรม การกระทำ จิต ความเชื่อ ความศรัทธา
  การยึดติดต่างๆ ความผูกพัน...
 • พึ่งตัวเอง ไม่เป็นภาระใคร
 • เป็นไปตาม Hierarchy of Needs ของ Abraham Maslow