คำถาม

ศีลธรรมกับวัฒนธรรม แตกต่างกันยังไง ?
14 ก.ค. 2022 เวลา 03:12 • การศึกษา • 13 คำตอบ
คำถามนี้ผู้ถามก็ยังหาคำตอบที่ดีไม่ได้ แต่อยากรู้ถึงความแตกต่างจริงๆ
สุดยอดคำตอบ
เจอผู้หญิงใส่ทูพีชแล้วไม่ข่มขืน นั่นคือศีลธรรม ส่วนผู้หญิงใส่ทูพีชแล้วไปเดินชายหาด นั่นคือวัฒนธรรมครับ เห็นความแตกต่างยัง?
  คำตอบ (13)
  • วัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย, ศีลธรรมนานแค่ไหนไม่เคยเสื่อม
   • ถ้าแปลตามตัว
    ศีลธรรม = ศีล + ธรรม
    ศีล แปลว่า ความประพฤติปกติ,
    ธรรม แปลว่า ธรรมชาติ...
    • ศีลธรรม เป็นเรื่องของจิต เรื่องภายในกายในจิตของแต่ละบุคคล จะพัฒนาขึ้นมาในเรื่องราวของการดำเนินชีวิต ต้องมีอารมณ์ โลภโกรธหลง ต้องมีสติที่จะรู้จักคุณและโทษ ที่จะเป็นพฤติกรรมการใช้กายวาจาใจ ไม่ไปกระทำในสิ่งที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนทั้งตนเองและผู้อื่นอื่น ซึ่งจะเป็นเรื่องเหตุผล ที...
     • เริ่มแรกมันคือคนละคำคนละความหมายกันเลย
      ศีลธรรม คือ ความประพฤติดีงามทางกาย วาจา ความประพฤติที่ดีที่ชอบ ความสุจริตทางกายวาจาและอาชีวะ
      วัฒนธรรม คือ รูปแบบของกิจกรรมมนุษย์และโครงสร้างเชิงสัญลักษณ์ ที่ทำให้ก...
      • พูดง่ายๆก็คือ
       วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตของหมู่คณะที่แสดงออกทางพฤติกรรม ภาษา
       และกิจกรรมของสังคมนำมาสู่สิ่งที่ทําความเจริญงอกงามให้แก่หมู่
       เช่นวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมในการแต่งกาย วิถีชีวิตของหมู่คณะเช่น...
       • ศีลธรรม มาจาก ศาสนาที่นับถือ
        วัฒนธรรม คือ สิ่งที่สืบทอด ต่อกันมา
        ซึ่ง ศีลธรรม ปรับเปลี่ยนไปตาม ศาสนาที่นับถือ และ มีอิทธิพลต่อ วัฒนธรรม...
        • ศีล หมายถึง ความประพฤติดีทางกายและวาจา ที่ต้องรักษาให้เรียบร้อย เป็นข้อปฏิบัติสำหรับควบคุมให้ตั้งอยู่ในความดีงาม "ศีล" นั้นแปลว่า "ปกติ" คือสิ่งหรือกติกาที่บุคคลจะต้องระวังรักษาตามเพศและฐานะ
         "วัฒนธรรม" มาจากคำว่า วัฒนะ หรือ "วัฒน" หมายถึง ความเจริญงอกงาม รุ่งเร... อ่านต่อ
         • ศีล = การประพฤติชอบ
          ศีลธรรม ก็ลองเปิดคำแปลดูนะ
          วัฒนธรรม ประกอบด้วยหลายส่วน ทั้งความคิด ความเชื่อ ความเป็นอยู่
          ช่วยคิดมา ก็ได้เท่านี้ล่ะะ 🤩
          • ศีลธรรมเรื่องส่วนตัว วัฒนธรรมเรื่องส่วนรวม
           ศาสนาสอนให้เห็นความดี แต่ใช่ว่าทุกคนรู้แล้วจะเป็นคนดี...
           • ศีลธรรมคือการรู้จักบาป-บุญ-คุณ-โทษ
            วัฒนธรรมคือกิจกรรมในสังคม สังคมหนึ่งที่อาจจะแตกต่างกันออกไปและปฏิบัติต่อเนื่องสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นแม้จะเปลี่ยนแปลงหรือผิดเพี้ยนไปบ้างแต่ก็ยังคงในวัตถุประสงค์เดิม