ความคิดเห็นบนคำถาม

กับคำพูดที่ว่า ''ระหว่างเรา อย่าได้มีอะไรติดค้างต่อกันเลยนะ '' ท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรบ้างค่ะ ?
15 พ.ย. 2022 เวลา 05:38 • ความคิดเห็น • 14 คำตอบ
คำตอบ (14)