ความคิดเห็นบนคำถาม

มีใครบ้างที่เกิดมาไม่ต้องมีความทุกข์ ระดับของความทุกข์ของแต่ละคนเท่ากันหรือเปล่า ?
5 ม.ค. 2023 เวลา 08:54 • ความคิดเห็น • 12 คำตอบ
คำตอบ (12)
 • สุดยอดคำตอบ
  ทุกคนล้วนมีความทุกข์ในรูปแบบของตัวเองค่ะ ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหน มีฐานะอย่างไร ล้วนมีปัญหาที่ต้องเจอ และเผชิญหน้ากันทั้งนั้น เพียงแต่เราดำเนินชีวิตในแต่ละวันแตกต่างกัน มันจึงเจอความทุกข์และปัญหารูปแบบต่างกันค่ะ...
 • ไม่​มี​หรอก​นะ.. ไม่​เหมือนกัน​นะ.. มัน​ไม่​มี​ค่า​อะไร​ชัดเจน​นะ​
 • ทุกข์ถ้าแปลว่าสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถที่จะอยู่ตลอดไปทุกคนก็ต้องมีทุกข์ เพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวความทุกข์เลยครับเอาความทุกข์มาเป็นเพื่อนหรือสร้างสรรให้มันบรรเจิดดีกว่ามองในมุมบวกมองในมุมความจริงยิ้มแล้วก็หัวเราะให้มันบ้าง แค่ความทุกข์เองทำได้แค่นี้เองเหรอ555
 • เกิดมาไม่ทุกข์ ย่อมไม่เรียกว่าเกิด
  เกิดมาหูหนวก ตาบอด ผิวสัมผัสไม่รับรู้ ท้องไม่หิว และไร้ความรู้สึกทั้งทางกายและใจ ก็คงจะไม่ทุกข์...
 • 1. ก็ความเกิดของสิ่งทั้งปวงนี้เอง นี้แหละครับเป็นทุกข์ เพราะย่อมนำซึ่งความแปรปรวนและดับหายไปเป็นธรรมดา ความทุกข์ความบีบเค้นใจว่า ทำไมโลกที่เกิดขึ้นนี้ไม่มั่นคงไปดั่งที่ใจหวัง
  ทำให้ ผู้มีปัญญาความฉลาดระดับหัวกะทิของมนุษยชาติ(ระดับพระพุทธเจ้า) แสว...
 • - เกิดมาก็มีแต่ความทุกข์ ทั้งนั้น
  - ระดับของความทุกข์ของแต่ละคน ขึ้นอยู่กับการใส่ใจ ให้ความสำคัญ ยึดมั่น ถือมั่น จึงไม่อาจเปรียบเทียบได้
 • มีคำว่า รู้ & เห็นทุกข์
  แต่ไม่ต้องนำมาเป็นทุกขเวทนา นี่ล่ะเพื่อจะแยกระดับความทุกข์
 • การเกิดคือการกลับมาเผชิญความทุกข์ในรูปแบบต่างๆ เราฝึกความอดทนความแข็งแรงทางใจต่างกันบางคนความทุกข์ทำอะไรเค้าไม่ได้เพราะเค้าเข้าใจและปรัยตัว้พื่ออยู่กับมันอย่างเข้าใจ
  แต่บางคนก็อาจทำร้ายตัวเองเพราะไม่อาจอยู่ร่วมกับความทุกข์ได้
 • ไม่มีหรอกที่ไม่มีความทุกข์ เทวดา มนุษย์ สัตว์เดรัจฉาน สัตว์นรก เปรต อสุรกาย ล้วนมีทุกข์ตามสภาวะของเขา มีแต่ผู้หลุดพ้นจากสังสารวัฏเท่านั้น ที่ไม่ต้องมาทุกข์อีก
  หนักเบาช่วงไหนของอายุขัยตามบุญบาปที่สั่งสมมา...
 • มนุษย์นั้น ยากมาก เพราะเกิดมามีสังขาร แล้วสังขารก็ไม่เที่ยง โลกมนุษย์ เป็นสถานที่ทดสอบจิต
  พระเยซูคริสต์ตรัสว่า “ เรามอบสันติสุขให้เจ้าทั้งหลายไม่เหมือนกับที่โลกมอบให้ “...