คำถาม

เราอยู่ท่ามกลางคนเช่นไร เราจำเป็นต้องเป็นคนเช่นนั้นเสมอไปมั้ยครับ ?
14 มี.ค. เวลา 06:03 • ไลฟ์สไตล์ • 22 คำตอบ
สุดยอดคำตอบ
* ถ้าเราเป็น introvert เราจะอยู่ในสังคมของ extrovert โดยไม่รู้สึกอะไรได้นานแค่ไหน
* ถ้าเราเป็นคนใจซื่อ มือสะอาด เราจะอยู่ในแวดวงที่คนรอบตัวมีแต่ทุจริตคอรัปชั่น โดยเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและยังอยู่อย่างสบายใจได้จริงหรือ...
 • 13
  คำตอบ (22)
  • ไม่จำเป็นค่ะ มันอยู่ที่ตัวเราจะประพฤติ ปฏิบัติตัวค่ะ ทุกคนที่เราพบเจอก็เพื่อให้เราเรียนรู้ แต่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความคิดไปตาม สังคมแวดล้อมนั้นๆ
   อันนี้พูดถึงในแวดล้อมที่เป็น negative นะคะ
   • 1
   • คิดว่าส่งผลค่ะ แต่ไม่ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางสังคมของตัวเราด้วยความเป็นเราและสิ่งเล้าภายนอกของสังคมที่เราอยู่ด้วย บางอย่างเราอาจจะเหมือนและบางอย่างเราอาจจะไม่เหมือน เช่น บางครั้งเราอาจจะต้องตามน้ำกับผู้คนตรงนั้นแต่ความคิดของเราไม่ใช่แบบพวกเขา หรือ เราอาจจะคิดเห็นแบบเดียวกับเข...
    • 2
    • อยู่ในที่อันควรครับ​ หนึ่งในมงคล๓๘ปนะการครับศึกษาเพิ่มเติมได้ครับ
     • 4
     • อยู่ท่ามกลางผู้คนแบบไหน หากอยู่นานๆไปวันหนึ่งเราจะเคยชิน
      จนเราอาจเลียนแบบพฤติกรรม/ทัศนคติของเขาไปโดยไม่รู้ตัวครับ
      • 3
      • ส่วนนึงมันขึ้นอยู่กับเรา แต่เพราะคนส่วนใหญ่เป็นคนใจอ่อน ที่ใจอ่อนเพราะเราไม่มีหลักในการดำเนินชีวิต มันเลยทำห้เราไหลไปตามคนใกล้ตัวหรือสภาพแวดล้อมรอบตัวได้ง่าย
       ถ้าอยากจับหลักได้ มันอาจจะต้องเริ่มจากเราเข้ามีความเข้าเห็นถูก เข้าใจถ...
       • 3
       • + เราเคยอยู่ใน โรงเรียนที่เพื่อนมีลูกตอนม.1 มีทัศนะ "เรียนแล้วปวดหัวหาผัวดีกว่า" ในโรงเรียน
        - เวลาผ่านมาสามสิบปี อย่าว่าแต่สามีเลยค่ะ... แฟนก็ไม่มี และไม่ได้ปรารถนาที่จะมีให้ได้ด้วย...
        • 3
        • ลองอ่านเรื่องราวนี้ดูก่อน..
         [บัวสี่เหล่า/คน ๔ จำพวก]
         • 4
         • โอกาส100%ไม่มี แต่การซึมซับโดยไม่รู้ตัวมี เพราะการปรับตัวเป็นสัญชาตญาณการอยู่รอดของสัตว์สังคม
          1:1ไม่เท่าไหร่ แต่ถ้าอีกฝ่ายมากกว่านี่แหละก็ต้องตามน้ำ ถ้าไม่เข้าพวกก็ต้อง ออกจากกลุ่ม
          • 3
          • ถ้าเราเป็นตัวของตัวเอง มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีศักยภาพในตัวเอง มีสติปัญญาแยกแยะสิ่งต่างๆได้( รวมศีล สมาธิ สติ ปัญญา ) มีหลักการที่แน่นอน มีแนวคิดและการกระทำที่ชัดเจน เราก็จะเป็นอิสระจากการครอบงำจากสิ่งแวดล้อมและกระแสทั้งมวลครับ ในตอนแรกๆอาจจะมีเรายืนหนึ่ง แต่วันต่อๆไป อาจจะมีตนมายืน...
           • 4
           • ไม่ค่ะ ถ้าเรายืนหยัด และแข็งมากพอ แต่จะเป็นเป้าสายตาท่ามกลางส่วนรวม
            • 3