ความคิดเห็นบนคำถาม

สมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่ปรินิพพาน คนที่ได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแค่เพียงเล็กน้อย แล้วก็บรรลุธรรมเลย เป็นธรรมะพระสูตรอะไรบ้างครับ คนสมัยก่อนมีปัญญามากกว่าคนสมัยนี้เหรอครับ ถึงบรรลุธรรมง่าย ?
24 ก.พ. เวลา 10:24 • ความคิดเห็น • 21 คำตอบ
คำตอบ (21)
 • สุดยอดคำตอบ
  สมัยพุทธองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ หลังจากตรัสรู้ ทรงนึกถึงอาจารย์ 2 ท่าน แต่ก็ตายหมด จึงทรงนึกถึงเหล่าปัญจวัคคีย์ แรกทีเดียวเหล่าปัญจวัคคีย์ ก็ทำเมินเฉยเพราะอีโก้จัด! แต่หลังจากทรงแสดงพระสูตรแรกคือ "ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร" พร้อมอริยมรรค และอริยสัจ 4 ท่านโกณฑัญญะนี่แหละ! คนแรกเลยที่บรรล...
 • มีธรรมะที่เกื้อหนุนต่อการบรรลุธรรมคืออนุปุพพิกถาค่ะ รายละเอียดลองเซิร์ชคำนี้กันดูนะคะ
 • ส่วนเรื่องปัญญาในมุมมองของดิฉันแบบไม่เปิดพจนานุกรมนะคั ดิฉันมองว่าไม่จำเป็นต้องบรรลุธรรมถึงจะเรียกว่าเป็นคนมีปัญญา คำว่าปัญญาในมุมมองของดิฉัน มันคือ การมองสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราอย่างลึกซึ้ง และทำความเข้าใจกับสิ่งๆนั้น โดยอย่าเพิ่งตัดสิน เมื่อคุณพิจารณาสิ่งๆนั้นจนถ่องแท้แล้ว ว่าสิ่...
 • ในความคิดมุมมองของดิฉัน สมัยพุทธกาลนานๆมาแล้ว กว่า2ถึง3พันปีที่ผ่านมาอย่าลืมนะคะว่ามันนานแสนนาน สมัยก่อนศาสนาเป็นเพียงสิ่งเดียว ที่เป็นที่พึ่งทางใจของมนุษย์ คำว่ามนุษย์ไม่ว่าจะยุคไหนๆก็จะมี อารมณ์ รัก โลภ โกรธหลง แต่ยุคก่อนไม่ได้มีสิ่งยั่วยุ ง่าย รายล้อม รอบตัว เหมือนสมัยนี้...
 • สิ่งเร้ามันเยอะ สมัยนั้นมีเทียน สมัยนุ้นมีไฟฟ้า สมัยนี้มีโซล่าเซลล์
  1
 • ผมไม่รู้ เพราะผมไม่ได้นับถือศาสนา
 • การเกษตร สงคราม และศาสนา เพียง3 ประการ ขออนุญาตตอบกระทู้แบบนี้นะครับ
 • ถ้าเรื่องราวของพระพุทธเจ้ามีจริง การที่คนสมัยนั้นได้ฟังจากพระพุทธเจ้าโดยตรง คือแก่นแท้ๆของคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆ จากเจ้าตัวเอง จึงเข้าใจได้ง่าย กาลเวลาผ่านมา คำสอนที่ถูกถ่ายทอดกันมา ถูกเบี่ยงเบน จนยากในการพิสูจน์ว่าอันไหนคือคำสอนของพระพุทธองค์จริงๆ คำสอนแต่ละอย่างในตำราที่ลอกกั...
 • ในครั้งต้นพุทธกาล จิตที่ท่านติดตามมาจากชั้นดุสิต สะสมบุญบารมี มามาก ท่านเกิดมาก็มีบุญ เกิดในฐานะเจ้าชาย เศรษฐี มากมาย ที่บุญกุศลมารองรับ มีทรัพย์สินเงินทอง แต่กายเกิดมาเป็นชาติสุดท้าย เพื่อสละทุกอย่าง ออกไป ความโลภโกรธหลง ทรัพย์สินเงินทอง สิ่งที่มีชีวิตไม่มีชีวิต สละอารมณ์ต่างๆ ท...
 • 1.เป็นพระสูตร หรือธรรมะที่ตรงกับบารมีของท่านนั้นๅ จึงบรรลุธรรมรวดเร็ว
  2.ท่านที่บรรลุธรรมเร็วเพราะบำเพ็ญบารมีเต็มแล้ว
  3.สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระสัพพัญญูรู้ว่าท่านใดบารมีเต็มแล้ว และธรรมใดที่ทำให้ท่านบรรลุธรรมได้เร็ว