ความคิดเห็นบนคำถาม

คำพูดใดหรือเพลงอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกฮึกเหิมมีกำลังใจอยากลุกขึ้นมาต่อสู้อีกครั้งคะ ?
31 มี.ค. เวลา 17:07 • ไลฟ์สไตล์ • 13 คำตอบ
คำตอบ (13)