• Roong S.
  roong_879
  • 12
   โพสต์
  • 1
   ผู้ติดตาม
  • 27
   กำลังติดตาม
  • ชอบปรัชญา หนังสือพัฒนาตัวเอง นิยายกำลังภายใน ดนตรี เล่นเกมส์ด้วยนิดหน่อย (แม้อายุจะเข้าเลข 4แล้วก็ตาม)
  • Owner ที่ ร้านกาแฟสดซ.9 บ้านสวน
  • โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
  • อาศัยอยู่ที่ Chanthaburi, Thailand