มีบัญชีอยู่แล้ว?
 • Thanakrit Wanichmontri
  thanakrit888
  • 1
   โพสต์
  • 2
   ผู้ติดตาม
  • 16
   กำลังติดตาม
  • ต้องติดตามเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มันไม่ยากที่จะเริ่มต้น
  • ที่ปรึกษาการวางแผนทางการเงิน การดูแลสุขภาพและการบริการลูกค้า บริษัท เอ ไอ เอ จำกัด
  • คณะมนุษยศาสตร์ เอกสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง