มีบัญชีอยู่แล้ว?
การเมือง
  • 487
    โพสต์
  • 20
    คำถาม
  • 276
    สมาชิก
กระบวนการและวิธีการ ที่จะนำไปสู่การตัดสินใจของกลุ่มคน