เยอรมนี
  • 110
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 175
    สมาชิก
เยอรมนี เป็นประเทศที่มีการปกครองแบบสหพันธ์