เยอรมนี
  • 155
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 214
    สมาชิก
เยอรมนี เป็นประเทศที่มีการปกครองแบบสหพันธ์