นวัตกรรม
  • 316
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 81
    สมาชิก
นวัตกรรม (innovation) การทำงานสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่ ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ หรือองค์กร