ความคิดเห็นบนชุมชน
gdp
  • 44
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 40
    สมาชิก
GDP ย่อมาจากคำว่า Gross Domestic Product คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ คำนวณมาจากมูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตในประเทศ ณ ช่วงเวลานั้น หรือพูดง่าย ๆ ว่า GDP