ความคิดเห็นบนชุมชน
แต่งงาน
  • 43
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 7
    สมาชิก
การแต่งงาน เป็นวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ถือปฎิบัติกันมาอย่างยาวนาน