ความคิดเห็นบนชุมชน
เมียนมา
  • 34
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 27
    สมาชิก
เมียนมาร์ (พม่า) (Myanmar (Burma) เป็นรัฐเอกราชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้