มีบัญชีอยู่แล้ว?
หมอยุ่งอยากมีเวลา
 • 48
  โพสต์
 • 0
  คำถาม
 • 1
  ผู้ติดตาม
 • 3 ข้อสงสัยเรื่อง RMF
  ?? RMF ซื้อหลาย บลจ. ได้ไหม หรือต้องซื้อกองเดิม หรือของ บลจ. เดิมไปตลอด เพื่อจะได้นับปีต่อเนื่อง
  ?? แล้วเวลานับเงือนไข 5 ปี ต้องนับแยกแต่ละกอง แต่ละ บลจ. ไหม...
  • 3 ความเข้าใจผิด ช้อปดีมีคืน 65
   รัฐบาลได้มีมาตรการช้อปดีมีคืนเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไทย และสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษี และผู้ผลิตสินค้า OTOP
   โดยสามารถนำค่าซื้อสินค้าหรือบริการ รวมถึงสินค้า OTOP ที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 1 มกรา...
   • การซื้อขายเศษหุ้น (odd lot) ทำอย่างไร??
    บางคนได้เศษหุ้นมา ซึ่งอาจมาจากการที่บริษัทจ่ายปันผลเป็นหุ้น หรือมาจากที่เราได้หุ้นเพิ่มทุนมาซึ่งเมื่อคำนวณสัดส่วนตามหุ้นเดิมที่เราถือยู่ ก็ได้เป็นเศษหุ้นมา หรือได้แจก warrant มาจากบริษัทที่เราถือหุ้นอยู่...
    • การนับปีการถือครองของ 3 กองทุนประหยัดภาษี
     การลงทุนในกองทุนประหยัดภาษี จะมีเงื่อนไขการถือครอง ซึ่งทั้ง 3 กองทุนประหยัดภาษี จะมีการนับที่ต่างกัน มาอ่านสรุปกัน พร้อมตัวอย่างเพื่อจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นจากโพสนี้กันค่ะ...
     • สรุปเรื่อง “LTF”
      การนับปีของ LTF นับตามปีปฏิทิน ถ้าซื้อก่อนปี 2559 ต้องถือไว้อย่างน้อย 5 ปีปฏิทิน ถ้าซื้อตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ต้องถือไว้ อย่างน้อย 7 ปีปฏิทิน ซึ่งปี 2565 เป็นปีแรกที่ LTF ที่ซื้อปี 2559 ครบกำหนดขายได้ตามเงื่อนไขใหม่...
       สุที วงค์ละคร
       ถ้าลืมขอใบเเสดงการขาย จาก บลจ จะทำอย่างไรได้บ้างครับ ตอนยื่นสรรพากร
      • ข้อเด่นและข้อระวังในการลงทุนแบบ DCA
       การลงทุนแบบ DCA (Dollar Cost Average) เป็นการทยอยลงทุนด้วยเงินที่เท่ากันไปเรื่อยๆ ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ เช่น ทุกเดือน อาจตั้งคำสั่งอัตโนมัติไว้ล่วงหน้าเพื่อลงทุนแบบ DCA ทุกวันเงินเดือนเข้าบัญชี...
       • ช้อปดีมีคืน 65
        ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ได้มีมาตรการช้อปดีมีคืนเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไทย และสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีและผู้ผลิตสินค้า OTOP...
        • ปีใหม่นี้ มาตั้งเป้าหมายกัน
         การที่เราต้องมีเป้าหมาย เพื่อที่จะได้เป็นทิศทางในการวางแผน และลงมือทำ ให้เกิดขึ้นจริง มาเริ่มต้นปีด้วยการตั้งเป้าหมายกัน ซึ่งการตั้งเป้าหมายที่ดีทั้งเป้าหมายทางการเงิน และเป้าหมายอื่นๆ ควรประกอบด้วยอะไรบ้างมาอ่านกัน...... อ่านต่อ
         • สรุปเรื่อง P/BV
          นอกจากค่า P/E ที่หลายคนรู้จักกันดี ก็จะมีการดูว่า หุ้นนั้นถูกแพงด้วย P/BV ด้วยที่หลายคนน่าจะคุ้นเคย การคิดค่า P/BV นั้นคิดมาจาก การนำราคาหุ้นมาเทียบกับ book value หรือ ส่วนของเจ้าของ หรือที่เราเรียกกันว่าส่วนของผู้ถือหุ้นนั่นเอง แล้วอัตราส่...
          • การลงทุนแบบ DCA vs VA
           หลายคนน่าจะรู้จักการลงทุนแบบ DCA แล้ว มารู้จักการลงทุนแบบ VA กันบ้าง เหมือนและต่างจากการลงทุนแบบ DCA ยังไง มาอ่านกัน...
           1
           Dollar Cost Average (DCA) กำหนดการลงทุนที่ต้นทาง: กำหนดเงินลงทุนจำนวนที่เท่า ๆ ก...