ความคิดเห็นบนชุมชน
ฮ่องกง
  • 104
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 72
    สมาชิก
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง (Hong Kong) เป็นเขตปกครองตนเองริมฝั่งทางใต้ของประเทศจีน