ฮ่องกง
  • 66
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 66
    สมาชิก
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง (Hong Kong) เป็นเขตปกครองตนเองริมฝั่งทางใต้ของประเทศจีน