ความคิดเห็นบนชุมชน
เศษหุ้น
 • 3
  โพสต์
 • 0
  คำถาม
 • 1
  สมาชิก
 • มีเป็นเศษหุ้น จะตั้งขายยังไง??
  มีหุ้นบริษัท A 256 หุ้น พอตั้งขายคีย์จำนวนขาย 256 หุ้น ระบบไม่รับคำสั่ง ต้องทำยังไง ใครมีเป็นเศษหุ้นอาจมาจากการที่ได้ปันผลเป็นหุ้น หรือมาจากที่ได้หุ้นเพิ่มทุน หรือได้แจก warrant มาจากบริษัทที่เราถือหุ้นอยู่ มาอ...
  • 1
 • การซื้อขายเศษหุ้น (odd lot) ทำอย่างไร??
  บางคนได้เศษหุ้นมา ซึ่งอาจมาจากการที่บริษัทจ่ายปันผลเป็นหุ้น หรือมาจากที่เราได้หุ้นเพิ่มทุนมาซึ่งเมื่อคำนวณสัดส่วนตามหุ้นเดิมที่เราถือยู่ ก็ได้เป็นเศษหุ้นมา หรือได้แจก warrant มาจากบริษัทที่เราถือหุ้นอยู่...
  • 2
 • การซื้อขายเศษหุ้น (odd lot) ทำอย่างไร??
  บางคนได้เศษหุ้นมา ซึ่งอาจมาจากการที่บริษัทจ่ายปันผลเป็นหุ้น หรือมาจากที่เราได้หุ้นเพิ่มทุนมาซึ่งเมื่อคำนวณสัดส่วนตามหุ้นเดิมที่เราถือยู่ ก็ได้เป็นเศษหุ้นมา หรือได้แจก warrant มาจากบริษัทที่เราถือหุ้นอยู่...
  • 4