มีบัญชีอยู่แล้ว?
เงินบริจาค
 • 2
  โพสต์
 • 0
  คำถาม
 • 0
  สมาชิก
 • เงินบริจาคเพื่อการให้และได้ลดหย่อนภาษี
  เงินบริจาค และการบริจาคผ่านระบบ e-Donation สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ มาอ่านกันว่า เงินบริจาคที่ให้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมนั้น สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ และต้องใช้หลักฐานอะไรในการยื่นในการลดหย่อนภาษีบ้าง มาอ่านกัน......
 • เงินบริจาคลดหย่อนภาษี
  จะเช็คยังไงว่าปีที่แล้ว บริจาคไปเท่าไหร่ จำไม่ได้ และถ้าจะกรอกตอนลดหย่อนภาษี ต้องกรอกยังไงในส่วนของเงินบริจาค ถ้าใครสงสัยมาอ่านโพสนี้กันค่ะ
  เช็คข้อมูลจากไหนว่าบริจาคไปเท่าไหร่??...