ความคิดเห็นบนชุมชน
ญี่ปุ่น
  • 54
    โพสต์
  • 3
    คำถาม
  • 67
    สมาชิก
ญี่ปุ่น (Japan) เป็นรัฐเอกราชหมู่เกาะในเอเชียตะวันออก