ความคิดเห็นบนชุมชน
ไข่
  • 28
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 5
    สมาชิก
ไข่ (egg) เป็นอาหารที่มีค่าทางโภชนาการสูงมาก เป็นแหล่งของโปรตีนที่มีคุณภาพดีที่สุด