ความคิดเห็นบนชุมชน
กลยุทธ์การตั้งราคา
  • 7
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 13
    สมาชิก
กลยุทธ์การตั้งราคา วิธีการที่ใช้ในการกำหนดราคาขายตามนโยบายที่ได้มีการวางแผนไว้