• คุณชายตรรกะ
  • 5
   โพสต์
  • 3
   ผู้ติดตาม
  • 38
   กำลังติดตาม
  • ตรรกะที่เป็นกลาง มุมมองในหลักเหตุและผล ผมเชื่อความรู้ความมีการทบทวนตลอดเวลา บางสิ่งที่รู้มันไม่จริง บางสิ่งที่รู้มันเก่าไป บางสิ่งที่รู้ยังไม่ใช่เวลา