K

Kittisak Phaovanij

  • 2

    โพสต์

ราชกิจจานุเบกษาลงประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว
ตามที่รัฐบาลเตรียมจัดเก็บภาษีที่ดินและทรัพย์สินครั้งแรกในปีนี้ ช่วงเดือนสิงหาคม
ปรากฏว่า รัฐบาลได้ลดอัตราการจัดเก็บลง 90% ของภาษีที่ต้องจ่าย...อ่านต่อ
Inflation rates
เงินเฟ้อ 3% อาจไม่มีอีกแล้ว
คนที่เคยเรียนวิชาการเงิน หรือเศรษฐศาสตร์ จะถูกสอนมาเสมอว่า ให้กำหนดสมมติฐาน อัตราเงินเฟ้อไว้ที่ 3% ต่อปี
แต่ในระยะหลังดูเหมือนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะขัดแย้งกับความเชื่อในอดีต
อัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำมาหลายปี จนธนาคารแห่งประเทศไทยต้องออกมาปรับเป้าหมายเงินเฟ้อใหม่...อ่านต่อ