A

Aphiwij

✌🏻
⚠️ [BREAKING]⚠️ ด่วน ! เครื่องบินอินโดนีเซียหายไปจากเรดาร์ และขาดการติดต่อไปซักพักแล้ว คล้ายกับเหตุการณ์ Flight MH 370 ของมาเลเซีย
3
Sriwijaya Air Flight 182 ขาดการติดต่อกับหน่วยงานการบินของอินโดนีเซียหลังจากบินขึ้นจากเมืองหลวงจาการ์ตาตามหน่วยงานค้นหาและกู้ภัยของประเทศ...อ่านต่อ
1