มีบัญชีอยู่แล้ว?
 • Niseng Kawae
  niseng
  • 54
   โพสต์
  • 2
   ผู้ติดตาม
  • 15
   กำลังติดตาม
  • คนง่ายพูดตรงไม่อ้อมคอม
  • ขายสินค้าเกษตร สะตอ สละอินโดนีเซีย ทุเรียน เม็ดเรียง ทุกอย่าง สินค้าเกษ
  • ป.6โรงเรียน บ้านตาหมน ตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จ ปั