• เหมือนบัว ลอยอยู่ในบึง
  • 8
   โพสต์
  • 1
   ผู้ติดตาม
  • 42
   กำลังติดตาม
  • ความรุนแรงแห่งความตั้งใจจริง"เป็นที่ตั้ง" ความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญ"เป็นตัวกําหนดภาพของความสําเร็จ"
  • อิสระ
  • มหาวิทยาลัยรามคําแหง