• ชนะ พายุ
  • 20
   โพสต์
  • 4
   ผู้ติดตาม
  • 56
   กำลังติดตาม
  • รักประเทศไทย
  • รับจ้างอิสระ