• ติณมิญช
  • 3
   โพสต์
  • 4
   ผู้ติดตาม
  • 47
   กำลังติดตาม
  • แบ่งปัน เรื่องราว หนังสือที่อ่าน ร้านที่ไป ความรู้สึกที่มี สิ่งที่ได้สัมผัส ทัศนคติ ความสุขและความทุกข์ที่พบเจอ . แบ่งความรู้สึก ไปสู่ผู้อื่น
  • ธุรกิจส่วนตัว
  • สวนดุสิต หัวหิน