ยักษ์

  โจทย์ใหญ่เมื่อรัฐบาลเร่งปรับโครงสร้างภาษีหารายได้เพิ่ม แต่ต้องเริ่มที่ VAT-นิติบุคคล-ภาษีใหม่?
  4
  ต้นสัปดาห์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีรายงานข่าวว่า ทาง ครม. สั่งกระทรวงการคลังเร่งศึกษาการปรับโครงสร้างภาษีของไทย มีการพูดถึงการเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ... อ่านต่อ
   “ความเท่าเทียมทางกฎหมายสามารถสถาปนาได้หรือ ภายใต้รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ แปลว่าต้องมีคนจำนวนหนึ่ง ที่มีอภิสิทธิ์อะไรบางอย่างในทางกฎหมาย ถือเป็นเรื่องปกติ”
   ธงชัย วินิจจะกูล ชวนคุยเรื่อง Rule of Law แบบไทยๆ ที่อภิสิทธิ์ชนบางกลุ่มละเมิดกฎหมายจนกลายเป็นเรื่องปกติ... อ่านต่อ