• ปอ
  • 4
   โพสต์
  • 1
   ผู้ติดตาม
  • 86
   กำลังติดตาม
  • ศิลปะฟรีแลนซ์
  • กำลังศึกษาปริญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  • อาศัยอยู่ที่ Songkhla, Thailand