• KloppGR65
  • 5
   โพสต์
  • 0
   ผู้ติดตาม
  • 20
   กำลังติดตาม
  • เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มี เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป... ดูเพิ่มเติม