• Donuskub
  donuskub
  • 7
   โพสต์
  • 8
   ผู้ติดตาม
  • 52
   กำลังติดตาม
  • Story and Life Style ต้องการอยากเห็นความรู้สึกและความคิดของตัวเราเอง และอยากสร้างทัศนคติบวกให้กับชีวิตรอบๆตัว อยากพัฒนาจิตใจให้สังคมมีทิศทางที่ดี
  • อาศัยอยู่ที่ Bangkok, Thailand