บทสรุปฉบับ แฮม แฮม

hamham
ความรัก
ปรัชญา
วัยรุ่น
เชื่อว่าการเสพเรื่องราวดี ๆ จะส่งต่อไปถึงทัศนคติที่ดีตาม และนั่นคือเหตุผลที่เราอยากนำเสนออย่างเปิดกว้างในแบบฉบับของการสรุป