World Maker
moneymaker
เศรษฐศาสตร์
การลงทุน
การเมือง
สำหรับคนที่ชอบศึกษาเชิงลึก ข้อมูลแน่น ๆ อัพเดต วิเคราะห์ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การลงทุน การเงิน สภาวะตลาด และเหตุการณ์ฉุกเฉินทั่วโลก ติดต่อผู้เขียน monnawat.james.montri@outlook.com