World Maker

moneymaker

เศรษฐศาสตร์
การลงทุน
การเมือง
สำหรับคนที่ชอบศึกษาเชิงลึก ข้อมูลแน่น ๆ อัพเดท วิเคราะห์ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การลงทุน การเงิน สภาวะตลาด และเหตุการณ์ฉุกเฉินทั่วโลก ติดต่อผู้เขียน monnawat.james.montri@outlook.com