แม่มีความคิดว่า....

ninew_mina_mani
ครอบครัว
ไลฟ์สไตล์
ปรัชญา
มุมมองแตกต่างเพราะชีวิตแตกต่าง รับฟังและแบ่งปันจะได้มุมมองที่กว้างขึ้น ขอบคุณทุกความคิดแลกเปลี่ยน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะ