แกะดำ คัมภีร์ชีวิต

kaedum1972
หนังสือ
นิยาย
แกะดำ..เป็นสัญลักษณ์แห่งความแตกต่างที่เหมือนกัน แตกต่างแค่สี..แต่วิถีชีวิตเหมือนกัน..นั้นคือ..แกะดำ..
ระหว่างเดินทาง..เสียงที่ได้ยินคือเสียง..คำกล่าวถึงเรื่องราวต่างๆที่ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับตัวของสุชินหรือคำพาเอง...หนึ่งในคำกล่าวนั้นได้พูดถึงเรื่อง เพื่อนรักกันเป็นเหมือนนิทานแต่งขึ้นมาเพื่อให้สุชินนั้นสำนึกในการกระทำของตนเอง...มีเนื้อหาดังนี้...ดูเพิ่มเติม
ผมต้องทำอย่างไรบ้างครับ..?..สุชิน..ถาม..
บุรุษนิรนามที่กำลังสาละวนกับการจัดการกับ
รายชื่อที่ถืออยู่ในมือ...
เธอชื่ออะไรนะ..คือคำถามที่ชายนิรนามผู้นั้นถามกลับมา......อ่านต่อ
ธรรมชาติคือสิ่งที่อยู่รายรอบตัวเรา...แม้กระทั่งตัวเองก็ส่วนหนึ่งของธรรมชาติ..หากธรรมชาติจะวิปลาสย่อมหมายถึงทุกๆอย่างวิปลาส..แม้กระทั่งตัวเราเอง...
เรื่องที่ ท่านจะได้สัมผัสต่อจากนี้ เป็นส่วนหนึ่งในจินตนาการของผู้เขียนไม่มีหลักฐานชี้ชัดหรือยืนยันความเป็นจริงเพราะที่มาของเรื่องที่จะเขียนต่อจากนี้..เกิดจากจ...ดูเพิ่มเติม