แกะดำ คัมภีร์ชีวิต

kaedum1972
หนังสือ
นิยาย
แกะดำ..เป็นสัญลักษณ์แห่งความแตกต่างที่เหมือนกัน แตกต่างแค่สี..แต่วิถีชีวิตเหมือนกัน..นั้นคือ..แกะดำ..