Suvabha Jim

ธุรกิจ
การบันเทิง
การลงทุน
 • 3
 • 30
  โพสต์
 • 451
  ผู้ติดตาม
 • I want someone who come to my life by accident but decides to stay on by purpose - The Notebook
  แม้ไม่ได้ตั้งใจจะเจอะเจอ
  แต่เมื่อพบเจอแล้ว ก็ตั้งใจ
  • Life is too short to stress yourself with people who don't even deserve to be an issue in your life.
   • มีความเมตตา ...... อ่านต่อ
    • "Even if you're on the right track, you'll get run over if you just sit there." - Will Rogers
     มุ่งสู่ทางที่ใช่ แต่ก็โดนแซงได้ถ้าคุณมัวแต่นั่ง เพราะแค่เดิน อาจจะยังไม่ทัน
     • ชีวิตจริง
      มันต้องจริงจังเสมอ
      แต่ใครมีประสบการณ์ มีความรู้ก็ควรแบ่งปัน
      แนะนำ ผู้อื่นให้รู้และเข้าใจ
       Live Food
       สงสัยผมคงต้องถ่ายวิวแล้วละ😂😂🤣
      • เริ่มต้นธุรกิจส่วนตัวอย่างไรดี
       สมัยก่อนถ้าไม่รับราชการเป็นข้าราชการก็จะทำมาหากิน ทำของมาขาย เพาะปลูก ซึ่งที่จริงนั่นคือบทเริ่มต้นของธุรกิจส่วนตัว จวบจนมีคนสร้างธุรกิจของตัวเองได้ยิ่งใหญ่ขึ้นกลายเป็นบริษัทเอกชน ก็มีการจ้างงานขึ้น จึงทำให้มีงานแบบรับจ้าง หรือที่เรียกเป็นลู... อ่านต่อ
        Live Food
        ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับ
       • Remember the five simple rules to be happy:
        Free your heart from hated.
        Free your mind from worries.
        Live simply.
         ตูน18
         ใจฉันอยู่กับเธอครับ🤣
        • One of the tests of leadership is the ability to recognize a problem before it becomes an emergency. -Arnold Glasow
         เราจะพบว่าคุณสมบัติเด่นของคนเป็นผู้นำ
         นอกจากช่างสังเกตแล้ว ความสามารถในการประเมินสถานการณ์ก็ต้องยอดเยี่ยมด้วย
          ตูน18
          โง่แล้วได้เปนผู้นำก็มีให้เห็นอยู่นะครับ🤣
         • หญ้า ถ้าอยู่ในกระถางต้นไม้
          คือ ส่วนเกิน
          แต่ถ้าอยู่ในทุ่งกว้าง...มันจะสวยงาม
          4
          เหรียญบาท อยู่ในร้านอาหาร
           Suphaluck Jum
           ความเห็นแก่ตัวไม่ต้องพูดก็มองออกค่ะ
          • Keep your thoughts positive, they become your words.
           Keep your words positive, they become your behavior.
           Keep your behavior positive, it becomes your habits.
           Keep your habits positive, they become your values.