ตุ๊ดส์review

  • บุคคลสาธารณะ
  • 13
  • 1.4K
    โพสต์
  • 1.4K
    ผู้ติดตาม
  • Official Blockdit ของบอย เป็นอาจารย์ Marketing / Branding ที่ปรึกษาธุรกิจ ขี้บ่น สนใจปัญหาสังคม การเมือง การศึกษา จิตวิทยา การสื่อสาร ไม่ใช่คนดี แค่เป็นคน
  • สร้างเพจเมื่อ 28 ก.ค. 2021